Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

ATABOR Anonim Şirketi’nin Kalite Yönetim Sistemi; hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmıştir.

- Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek, 

- Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları bütünlükçü bir yaklaşımla yönetmek ve bu süreçte tüm aktörlerin verimli biçimde çalışabilecekleri ortamı sağlamak,

- Birbiri ile ilişkili süreçleri, ATABOR’un, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek, 

- Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak, 

- Tedarikçiler ile, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ATABOR A.Ş.  Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılır. şirketimizde periyodik denetlemeler gerçekleştirmektedir.