Hakkımızda

Hakkımızda

HakkımızdaTarihçe

ATABOR Anonim Şirketi; inşaat, enerji, üretim, mühendislik ve işletmecilik sektörlerinde faaliyet göstermekte; limanlar, barajlar, büyük ölçekli atık su boşaltım kanalları, su ve atık su arıtma tesisleri, su ve atık su şebekeleri, sulama sistemleri, altyapı sistemleri, doğal gaz boru hatları, pompa istasyonları, askeri ve sivil havaalanları, hangarlar, depolar, turizm tesisleri, endüstriyel tesisler, enerji ve güç santralleri ve her türlü üstyapı projelerinde başarıyla yer almaktadır.

Taahhüt projelerine  ek olarak;  dünya pazarlarında yer alma hedefi doğrultusunda sahip olduğu deneyimi ile  Doğu Avrupa, Kuzey ve Doğu Afrika, Orta Doğu  ve Asya'nın yükselen pazarlarında kendine saygın bir yer edinen ATABOR, genç ve dinamik ekibiyle yeni Pazar açılımları gerçekleştirmeyi de sürdürmektedir. Küresel enerji merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye’nin yurtiçi enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji projelerinin yatırımlarında başı çekmek, şirketin kısa vadeli en temel amaçlarındandır.

İnşa edilebilirlik, maliyet etkinliği ve program güvenilirliği prensiplerini düstur edinerek yürüttüğü projelerine uzun vadeli değer katan ATABOR, diğer sektörlerdeki yatırımlarının da itici gücü sıfatıyla, inşaat sektöründen edindiği tecrübelerini diğer sektörlere de aktarmaktadır.

Tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra gayrimenkul sektöründe de konut ve ticari projeler geliştiren ATABOR;  kaynak verimliliği ve sürdürülebilirliğine öncelik veren insan odaklı yaklaşımı ve çevre sorumluluğunu estetikle birleştiren çağdaş anlayışıyla; müşterileri için güvenilir, rahat, seçkin yaşam ve çalışma alanları tasarlamayı amaçlamaktadır.

ATABOR sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi ile sadece günümüz ihtiyaçlarına çözümler sunmakla kalmayıp, değişen ve dönüşen Dünya’da geleceği şekillendirmede de etkin rol oynamaya devam etmektedir.