Sanayi

Sanayi

Endüstriyel süreç yönetiminde dünyanın önde gelen firmaları ile stratejik iş birliği içinde çalışmakta olan ATABOR, bulunduğu ülkelerdeki tecrübelerini uluslararası en iyi çözümlerle birleştirmektedir.

Bu sayede gerekli esneklik ve becerileri bir araya getirerek dünyanın en ücra bölgelerinde bile karmaşık ve zorlu projeleri hayata geçirebilmekte ve müşterilerine dünya çapındaki kaynaklara erişim imkânı vermektedir.

ATABOR’un başlıca rekabet üstünlüklerinden biri olan kurum içi dizayn kapasitesi birçok projede müşterilerine optimum maliyetli çözümler sunmanın yanı sıra, inşaat süresince oluşacak değişiklerde çok hızlı revizyon olanağı sağlamaktadır.

Mimari, betonarme, yapısal çelik, mekanik, elektrik ve altyapı uzmanlarından oluşan dizayn departmanı, şirket içi bilgi birikimini ve en iyi çözümleri değişik coğrafyalardaki tüm projelere uyarlamakta ve bu çalışmalar saha dizayn ekiplerince imalat çizimlerine çevrilmektedir.

Şirketimizce sunulan sanayi hizmetlerinin bazıları aşağıdaki gibidir:

- Atık Su Arıtma Tesisleri,
- Cam Üretim Tesisleri,
- Çimento Fabrikaları,
- Demir Çelik Üretim Tesisleri,
- Enerji Üretim Tesisleri,
- Kimyasal Tesisler,
- Madencilik ve Metalurji,
- Petrokimya Tesisleri,
- Petrol & Gaz Rafinerileri.