Mühendislik

Mühendislik

Kurum içi yüksek dizayn hacmi, yıllara dayanan bilgi birikimi, uygulanıp kanıtlanmış özel çözümleri, yerel ve uluslararası standartlara uygun projelendirme kapasitesi, dünyadaki en son teknolojik yenilikleri çözümlerine entegre etmesi ve spesifik konularda yıllardır beraber çalışılan lokal ve uluslararası dizayn ortakları; ATABOR Anonim Şirketi’nin uluslararası firmalar tarafından tercih edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Dizayn bölümünün vizyonu, müşteri talepleri doğrultusunda, ilgili ülke ve uluslararası standartlara uyarak, çağdaş tasarım yaklaşımları ışığında optimum sonuçları elde etmektir.

Dizayn bölümlerinin projelere katkıları, konsept dizayn aşamasından başlayarak işveren teslimine kadar devam etmektedir. Merkez ve saha proje grupları, proje süresince çok yakın bir koordinasyon ile çalışarak müşterilere mümkün olan tüm değer mühendisliği çözümlerini sunmaktadırlar.

Statik ve Mimari Dizayn Bölümleri’nde kullanılan Scad, Microfee, Robot, Plaxis, Athena, Normcad, Etabs, Sap2000 gibi yapısal analiz ve AutoCad, ArchiCad, Revit Architecture, 3Ds Max gibi uluslararası kabul gören statik/mimari yazılım ve modelleme programları, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına en optimum çözümlerin bulunmasına olanak vermektedir.

Ayrıca Mekanik ve Elektrik Dizayn Bölümleri’nde kullanılan AutoCAD MEP, LINDAB, MagiCAD, OmniCAD, Eplan, Dialux, Simaris, Ecodial, Logo Soft,Winswitch gibi özellikli programlarla da en detaylı MEP hesaplamaları yapılırken diğer bölümler ile de tam bir koordinasyon ortamı oluşturulmaktadır.

Mekanik Dizayn Bölümü kapsamında yangın söndürme sistemleri (su/gaz/toz), drenaj ve tesisat sistemleri, su arıtma ve içme suyu sistemleri, ısıtma tesisatı, havalandırma ve klima sistemleri, buhar, gaz, yakıt, vakum ve basınçlı hava sistemleri, doğalgaz sistemleri, ısı ve ses izolasyonu, bina otomasyon sistemleri ile bazı özel process sistem tasarımları yapılmaktadır.

Elektrik Dizayn Bölümü ise OG-AG elektrik dağıtım, iç ve dış aydınlatma, güç sistemleri, elektrikli ısıtma sistemleri, ses, video, iletişim ve veri sistemleri, CCTV kapalı devre kamera sistemleri, giriş kontrol ve hırsız alarm sistemleri, yangın alarm sistemleri, TV ve uydu sistemlerini tasarlamaktadır.

ATABOR Dizayn Bölümü’nün bir diğer görevi ise çeşitli ülkelerdeki projelerin dizayn koordinasyonunu, deneyimli personeli ile etkin çözümler sunarak yürütmektir.

Şirketimizce sunulan mühendislik hizmetlerinin bazıları aşağıdaki gibidir;

- Bütçe Yönetimi,
- Devreye Alma Yönetimi,
- Dizayn,
- İhale Yönetimi,
- İnşaat Yönetimi,
- İş Geliştirme,
- İş Program Geliştirme,
- Kalite Yönetimi,
- Konsept Dizayn,
- Maliyet Yönetimi,
- Mühendislik Yönetimi,
- Operasyon Yönetimi,
- Özelleştirmeleri,
- Pazar Araştırması,
- Proje Dizayn ve Geliştirme,
- Proje Uygulama,
- Proje Yönetimi,
- Risk Analizi ve Yönetimi,
- Saha Yönetimi,
- Sözleşme Yönetimi,
- Stratejik Planlama,
- Şartname ve Uzlaşma Yönetimi,
- Teknoloji Uygulama ve Yönetimi,
- Varlık Değerleme,
- Yenilenebilir Enerji Yönetimi.