Enerji

Enerji

ATABOR Anonim Şirketi, anahtar teslimli müteahhitlik faaliyetlerinde; proje yönetimi konusundaki tecrübesini, işbirliği yaptığı uzman mühendislik hizmetleriyle birleştirerek ihtiyaca en uygun, yenilikçi çözümleri optimum maliyetlerle sunmaktadır. Başarının uluslararası ölçekte değerlendirilmesi gerektiğine inanan ve rekabeti gelişimin bir parçası olarak gören ATABOR sürekli büyümenin gerektirdiği kurumsal organizasyonu süratle geliştirebilen dinamik bir şirkettir

ATABOR, yenilenebilir ve yerel kaynaklara dayalı enerji projeleri öncelikli olmak üzere elektrik enerjisi üretimi konusunda düşük maliyet, yüksek verim ve çevreci teknoloji yaklaşımları temeliyle proje geliştirme ve gerçekleştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Yatırımları için Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ülkeleri ve CIS ülkelerini kilit bölgeler olarak seçen ATABOR, bu bölgelerde ‘Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Santralleri’ne ek olarak diğer kaynakları kullanan santralleri de bünyesine katarak yatırımlarına devam etmektedir. Dünya’da artan talebi karşılamak amacıyla, günümüzde stratejik enerji kaynağı olan doğalgazı, ATABOR, projeleri için önemli bir yatırım aracı olarak görmektedir.

ATABOR, doğalgaz çevrim santral yatırım faaliyetlerini, yüksek verimlilik önceliği ile sürdürmektedir.

ATABOR ekibinin, Türkiye ve bölgede oluşturduğu gaz türbini alanındaki tecrübeleri, kurumsal olarak da, gaz türbin tabanlı, doğal gaz çevrim santrallerinin kurulumu ve işletilmesi konusunda ATABOR’u rekabetçi bir noktaya getirmektedir.

ATABOR ayrıca, bölgede kaliteli enerji sürekliliği konusunda yaşanan zorlukların bilinci ile Türkiye dışından da doğal gaz ve diğer hidro karbon kaynaklarını kullanarak enerji üretim ve yatırımları yapmak üzere faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır.

Rüzgar enerjisinin yüksek kurulu güç, yüksek verimlilikteki rüzgar türbinleri ve emisyon ticareti ile birlikte değerlendirilen rekabetçi yapısı, bu enerji türünü ATABOR’un proje geliştirme ve elektrik üretim yatırımlarında öncelikli bir konuma getirmiştir.

ATABOR, doğal gaz, rüzgar ve güneş gibi enerji üretiminin farklı alanlarında iş geliştiren , yatırımcı, müteahit ve işletmeci kimliği ile oluşturduğu uluslararası tecrübesini hibrid sistemlerle gerçekleştirilmesine de aktarmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının konvansiyonel sistemlerle yüksek verimlilik bazında entegrasyonu konusunda öncü konumdaki uluslararası danışmanlar ile yürüttüğü çalışmalarla, güneş enerjisinde gerçekleştirdiği öncü yatırımcı yaklaşımını hibrid sistemlerle de tekrarlama yaklaşımındadır. ATABOR güneş enerjisi alanında; iş geliştiren, yatırımcı ve işletmeci olarak da öncelikli faaliyet alanlarındandır.

ATABOR, kurum içi mühendislik deneyimlerini uzman bağımsız danışmanların birikimleri ile birleştirerek projelerin teknik, çevresel ve hukuki boyutlarını optimize ederek, risklerini en aza indirgeyecek yaklaşımla, projelerin en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

ATABOR, anahtar teslimi proje gerçekleştirmelerinde, önceliği enerji projelerine vererek proje hedeflerini, tamamlanma süresini ve maliyeti göz önüne alarak, mühendislik ve tasarım aşamasından, tedarik süreci, anahtar teslimi projelerin gerçekleştirilmesi ve uzun dönem bakım onarım faaliyetlerinin yönetimini de kapsayan süreçlerin tamamında ihtiyaca en uygun çözümlerle hizmet vermektedir.

Sürekli büyümenin gerektirdiği kurumsal organizasyonu süratle geliştirebilen, dinamik bir şirket olan ATABOR; kendi güneş, rüzgar ve doğalgaz yatırımlarındaki ana yüklenici, kamu kurum kuruluşlarına ve özel sektöre karşı taahhüt işlerindeki yüklenici pozisyonunda oluşan tecrübelerini yeni projelere aktarmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda termik, rafineri & işleme, yenilenebilir enerji santrallerinin yanı sıra elektik iletim, dağıtım ve altyapı projelerinin anahtar teslimi olarak gerçekleştirilmesine odaklanmıştır.

Enerji santrallerinin anahtar teslimi gerçekleştirilmesi alanındaki yatırımcı ve mühendislik birikimini, bünyesindeki anahtar teslimi taahhüt tecrübesi ile entegre eden ATABOR; doğalgaz, nafta, dizel, petrol gibi hidrokarbon yakıtlı, gaz-türbini teknolojisi kullanan konvansiyonel enerji üretim santralleri yanında, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji santralleri ile bu teknolojilerin bataryalı sistemlerle birlikte kullanıldığı hibrid sistemlerinin mühendislik ve anahtar teslimi inşaatını (turn-key EPC) ana müteahit olarak gerçekleştirmektedir.

Anahtar teslimi enerji santralleri dışında, acil enerji ihtiyaçlarını sağlamak üzere, yüzlerce MW güçte, çeşitli yakıtlar kullanabilen mobil enerji santrallerini de, kısa sürelerde kullanıma hazır hale getiren ATABOR, bu enerji santrallerinin tamamı için işletme ve bakım hizmetleri de sunmaktadır.

Sürdürülebilirliği, güvenilir, temiz, verimli ve yenilenebilir kaynakların kullanılmına bağlı olan enerji sektörü, karbon salınımını azaltan yenilenebilir ve hibrid çözümlere süratle adapte olmaktadır. Bu dönüşümün öncülerinden olan ATABOR, yenilenebilir kaynaklı enerji santralleri ile yüksek verimli hibrid sistemlerin anahtar teslimi inşasında da uluslararası ölçekte etkin ve öncü rol oynamaktadır.

ATABOR, doğal gaz, rüzgar ve güneş gibi enerji üretiminin farklı alanlarında iş geliştiren, yatırımcı, müteahhit ve işletmeci kimliği ile oluşturduğu uluslararası tecrübesini hibrid sistemlerle gerçekleştirilmesine de aktarmaktadır.

Enerji yatırım ve üretim faaliyetlerinin bir devamı olan iletim ve şalt hizmetlerinin mühendislik ve uygulaması, ATABOR’un kendi yatırımları ile başlatılan bir alt faaliyet olup, orta ve yüksek gerilim uygulamalarında ön mühendislik çalışmalarından başlayarak, testler dahil anahtar teslimi olarak devreye alıma kadar bütün aşamaları içermektedir.

Şirketimizce sunulan enerji hizmetlerinin bazıları aşağıdaki gibidir:

- Doğalgaz Enerji Snatralleri,
- Elektrik ve Komünikasyon Hatları,
- Fiber Optik Sistemler, 
- Güneş Enerji Santralleri,
- Hibrit Enerji Santralleri,
- Hidroelektrik Güç Santralleri,
- İletişim Tesisleri,
- Jeneratör Sistemleri,
- Kapasitör Merkezleri,
- Pompa İstasyonları,
- Rüzgar Enerji Santralleri,
- Termal Enerji Santralleri,
- Trafo Merkezleri,
- Yakıt İstasyonları,
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri,
- Yüksek Gerilim Sistemleri.