İnşaat

İnşaat

ATABOR Anonim Şirketi'nin amacı; Türkiye'de ve dünyada inşaat ve yatırım sektörlerinin önde gelen firmalarıyla yaptığı çalışmalarla her geçen gün daha büyük ölçekli projelere imza atmaktır.

Endüstriyel tesis, fabrika, enerji ve güç santralleri, turizm tesisleri, alışveriş merkezi ve konut gibi, farklı teknik özellikler taşıyan, çok sayıda projeyi başarı ile tamamlayan ATABOR; inşaat, mühendislik, enerji, sanayi ve danışmanlık alanlarındaki projelerde yoğun olarak yer almaktır.

Türk yatırımcılarla olduğu kadar yurt dışı yatırımcılarla da stratejik güçbirliği yapmak prensibimiz olmuştur. Proje ve Yapım Yönetimi olarak müşterilerimizin ileriye dönük hedeflerini gerçekleştirebilmek, uzun ve başarılı projelerde birlikte çalışmak temel hedefimizdir.

Altyapı
- Yol ve Köprüler,
- Otoyollar,
- Temiz ve Pis Su Sistemleri,
- Temiz ve Pis Su Dağıtım ve Drenaj Sistemleri,
- Endüstriyel Atık Temizleme Yapıları,
- Petrol Boru Hatları,
- Doğal Gaz Boru Hatları.

Askeri
- Askeri Tesisler, 
- Askeri Tesisler için Anti-Terör Koruma Birimleri, 
- Balistik Koruma Sistemleri,
- Güvenlik Sistemleri,
- Hangarlar,
- Havalimanları,
- Prefabrik Binalar - Container, Ev ve Ofis üniteleri.

Enerji
- Doğal Gaz Güç Santralleri,
- Elektrik ve Komünikasyon Hatları,
- Fiber Optik Sistemler,
- Hidroelektrik Güç Santralleri 
- İletişim Tesisleri, 
- Jeneratör Sistemleri,
- Jeotermal Güç Santralleri,
- Kapasitör Merkezleri,
- Petrol Depolama Tesisleri ve Yakıt İstasyonları,
- Rüzgar Enerjisi Güç Santralleri,
- Trafo Merkezleri ve Yüksek Gerilim Sistemleri.

Sanayi
- Depolama Alanları,
- Endüstriyel Yapılar,
- Fabrikalar,
- Lojistik Merkezler. 

Üstyapı
- Alışveriş Merkezleri, 
- Bankalar,  
- Çelik Yapılar, 
- Hastaneler, 
- Havalimanı ve Kargo Terminalleri,
- Liman ve Depolama Alanları, 
- Ofisler,   
- Okullar,  
- Oteller,  
- Özel ve Konut Amaçlı Binalar, 
- Prefabrik Binalar - Container, Ev ve Ofis üniteleri, 
- Restorantlar,  
- Spor Merkezleri, 
- Toplu Konutlar ve Merkezler.